Letselschade Kenniscentrum

 

Een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeluk door gebrekkige zaken of schadelijke producten, door geweld of gewoon in of om het huis; jaarlijks worden enorm veel mensen slachtoffer van een ongeval. 

 

Een ongeval kan voor het slachtoffer zowel lichamelijk als psychisch letsel tot gevolg hebben. Dit letsel kan op zijn beurt leiden tot financiële schade: het slachtoffer kan arbeidsongeschikt geraken en daardoor inkomensverlies lijden, hij kan met tal van geneeskundige kosten geconfronteerd worden die maar gedeeltelijk door zijn zorgverzekeraar vergoed worden, er kan behoefte aan vervangende hulp in zijn huishouding ontstaan, etc. Bij letsel lijdt het slachtoffer in beginsel ook in meer of mindere mate immateriële schade. Al deze schade noemen we letselschade.

 

Een verkeersdeelnemer moet veilig aan het verkeer kunnen deelnemen, een werknemer heeft recht op een veilige werkplek en een consument mag er van uitgaan dat een zaak of product voldoet aan de gestelde veiligheidseisen. Schendt iemand zijn ‘zorgplicht’ voor de gezondheid of veiligheid van een ander en ontstaat hierdoor een ongeval met letselschade, dan is de persoon die zijn ‘zorgplicht’ heeft geschonden, aansprakelijk voor de schade.
Het Letselschade Kenniscentrum wil slachtoffers met letselschade informatie geven over hun rechten.

Het kenniscentrum kent als subspecialisatie het Bedrijfsongevallen Kenniscentrum.
 

     
Zoek :