5.1 Aard en de omvang van de aansprakelijkheid

 

Het risico betreft het beroeps- en bedrijfsmatig gebruik van stoffen waarvan bekend is dat zij een bijzonder gevaar van ernstige aard opleveren en waardoor bij verwezenlijking van dat gevaar schade ontstaat. Het is niet van belang of het gaat om een gebrekkige stof en ook niet of de schade had kunnen worden voorkomen. Ook wanneer alle mogelijke voorzorgsmaatregelen waren genomen om de schade te voorkomen, blijft de aansprakelijkheid bestaan wanneer de stof schade berokkent.

     
Zoek :