4.3.2. Begrafeniskosten

 

Naast de schade door gederfd levensonderhoud, waaronder de kosten van verrichte huishoudelijke werkzaamheden, komen naar huidig recht de begrafeniskosten voor vergoeding in aanmerking. Voor deze schadesoort geldt geen kring van gerechtigden. De kosten van lijkbezorging kunnen gevorderd worden door degene ten wiens laste zij zijn gekomen. Slechts de kosten die “in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene” komen voor vergoeding in aanmerking. Aan te nemen valt dat het dus gaat om qua aard en omvang redelijke kosten, rekening houdende met de maatschappelijke positie van de overledene en diens inkomen en vermogen.
 

     
Zoek :