3.5. Bekendheid met bijzonder gevaar

 

Het “bekendheidsvereiste” betekent: bekendheid met het bijzonder gevaar. Dat het gebruik der zaak een bijzonder gevaar kan hebben, moet in de kring waartoe de aansprakelijke persoon behoort, bekend te zijn. Niet vereist is, dat de bezitter of gebruiker het gebrek kende of behoorde te kennen. De kwalitatieve aansprakelijkheid veronderstelt nu juist dat de aansprakelijk te stellen persoon, het gebrek niet kende. Het bekendheidsvereiste heeft slechts ten doel de aansprakelijkheid voor ontwikkelingsrisico’s (wetenschappelijke kennis en techniek, onbekend gebrek) uit te sluiten.

     
Zoek :