5.4 Bekendheid

 

De aansprakelijke persoon moet met het bijzondere gevaar van ernstige aard bekend zijn.
De strekking van deze bekendheidseis is om aansprakelijkheid voor ontwikkelingsrisico’s uit te sluiten. Dat wil zeggen risico’s die ten tijde van het gebruik redelijkerwijs niet bekend konden zijn. Relevant is bekendheid onder de kring van personen waartoe de aansprakelijke persoon behoort. Bekendheid wordt verder verondersteld wanneer de stof op een lijst is geplaatst als bedoeld in lid 6.
 

     
Zoek :