1.3. Beroepsziekten

 

Wie en wat:
De Arbowet (artikel 9 lid 2) en de Arbeidsomstandighedenregeling (artikel 1.11 lid 2) ver-plichten de Arbodienst om (vermoede) beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).
Het NCvB streeft ernaar dat het begrip beroepsziekten in de praktijk ruim wordt uitgelegd. Dat betekent dat niet alleen klassieke beroepsziekten worden gemeld (duidelijk verband tus-sen oorzaak en aandoening), maar ook werkgebonden aandoeningen waarbij het verband tus-sen oorzaak en aandoening onderdeel is van een multicausaal complex.
Het NCvB ontvangt de melding van geregistreerde (bedrijfs)artsen namens de Arbodienst waarop de meldingsplicht rust. Om te kunnen melden moeten artsen zich eenmaal aanmelden bij het NCvB.

 

Doel van de melding:
Het doel van de melding is het verkrijgen van inzicht in het voorkomen en de verspreiding van beroepziekten, alsmede het genereren van signalen over nieuwe beroepsziekten en oorzaken van beroepsziekten.

 

Melding:
Er kan op 3 manieren worden gemeld: via het schriftelijk meldingsformulier beroepsziekten, elektronisch (www.beroepsziekten.nl) of via het eigen systeem van de Arbodienst. De melding kan anoniem worden verricht, dat wil zeggen zonder inlichting van de werkgever en de patiënt. Dit is toegestaan, omdat de melding geschiedt op basis van een wettelijke verplichting.
 

     
Zoek :