3.1 Bezitter

 

Of iemand bezitter is, dient te worden beoordeeld aan de hand van Boek 3, titel 5 (bezit en houderschap). Wie derhalve voor zichzelf houdt, zonder eigenaar van de zaak te zijn, is als bezitter te kwalificeren ex artikel 3:107 lid 1 BW en mitsdien aansprakelijk ex 6:173 BW. Voor het zijn van bezitter is uiteindelijk niet de innerlijke psychische wil beslissend, maar de verkeersopvattingen spelen daarbij een beslissende rol (artikel 3:108 BW).
Indien de zaak wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf (= daarvan is sprake indien het gaat om activiteiten die naar buiten moeten worden gezien als eenheid, hetgeen niet alleen voor commerciële ondernemingen en overheidsbedrijven geldt, doch onder omstandigheden ook voor bijv. ziekenhuizen en grote verenigingen en stichtingen waarin beroepsactiviteiten zijn ondergebracht) rust de aansprakelijkheid op degene die dit bedrijf uitoefent (artikel 6:181 lid 1 BW).
 

     
Zoek :