3.4 Bijzonder gevaar

De aansprakelijkheid ex artikel 6:173 BW geldt slecht indien de schade is veroorzaakt door een “bijzonder gevaar”. Voorbeelden: de fiets, waarvan de remmen defect zijn, het elektrisch apparaat, dat onder stroom staat. De term “bijzonder gevaar” is bedoeld ter onderscheiding van het algemene gevaar, dat aan het gebruik van iedere zaak verbonden is. Als voorbeeld hiervan: de snelkookpan, die een algemeen gevaar oplevert als hij onvoorzichtig is opgesteld en naar beneden komt. Een ongelukkige plaatsing van een zaak, waardoor schade ontstaat, heeft niet tot gevolg dat de zaak “niet voldoet aan de eisen die men daaraan onder de gegeven omstandigheden kan stellen”. Hieruit blijkt reeds, dat het begrip “bijzonder gevaar” slechts in samenhang met “het niet voldoen aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden kan stellen” kan worden begrepen en niet als zelfstandig criterium kan worden gehanteerd.

     
Zoek :