4.2.2. Bloed- en aanverwanten

 

Voor deze categorie van rechthebbenden geldt de beperking dat er tijdens het leven een financiële band moet hebben bestaan tussen de overledene en de rechthebbende, die feitelijk of rechtens gold. Zonder financiële band met de overledene kan een bloed- of aanverwant niet tot de kring van rechthebbenden worden gerekend. De overledene moet al ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in het levensonderhoud van de rechthebbende hebben voorzien. Daarbij is niet van belang of dit geschiedde op vrijwillige basis of op grond van een overeenkomst of rechterlijke uitspraak (bijv. alimentatieverplichting).
 

     
Zoek :