1.6 Collega’s

 

De ‘derde’ die het slachtoffer wordt van een fout van de werknemer kan ook een collega zijn. Collegiaal ‘dollen op cq. rond de werkplek’ levert geen fout op, maar is slechts een ongelukkige samenloop van omstandigheden, aldus de Hoge Raad in het arrest Speelse duw . De werkgever is bij een fout van een collega conform dit artikel voor die schade aansprakelijk. Indien de werknemer die schade lijdt door een fout van een collega-werknemer zelf ook een verwijt treft, komt de schade toch voor rekening van de werkgever, tenzij de schuld van de benadeelde valt aan te merken als opzet of bewuste roekeloosheid. Dit vloeit voort uit de billijkheidscorrectie van artikel 6:101 BW .
Artikel 6:107a BW geeft de werkgever bij (tijdelijke of blijvende) arbeidsongeschiktheid van die collega bij opzet of bewuste roekeloosheid een beperkt regresrecht.
 

     
Zoek :