2.4 Cursussen, sport, bedrijfsuitjes en dergelijke

 

Kan de werkgever ook aansprakelijk zijn voor ongevallen tijdens activiteiten die “slechts” verband houden met het werk zoals sportieve activiteiten, personeelsuitjes, teambuildingsbijeenkomsten of survivaltochten waarvan ‘het werk’ kan profiteren, maar die ook zekere gezondheidsrisico’s met zich (kunnen) meebrengen? Dat een werkgever hier in het kader van artikel 7:658 BW en bijvoorbeeld niet in het kader van artikel 7:611 BW of helemaal niet in beeld komt heeft te maken met dat :

  • het door betrokkenen als ‘werk’ wordt beleefd, ook wanneer de activiteit niet verplicht is;
  • het de werkgever is die de gelegenheid schept, materiaal ter beschikking stelt, ter zake deskundigen inschakelt;
  • de werkgever behalve invloed op de veiligheid van zijn werknemers veelal ook zeggenschap over het gebeuren heeft;
  • het de werkgever is die (het meeste) belang heeft bij de activiteit.

Er zijn slechts twee gevallen bekend waarbij de werkgever artikel 7:658 BW van toepassing heeft verklaard die strikt genomen buiten het “klassieke” gezagsveld van artikel 7:658 BW vallen . Over het algemeen worden dergelijke gevallen afgehandeld via de weg van artikel 7:611 BW.
 

 

     
Zoek :