4.4 De tenzij-formule

 

De bezitter is niet aansprakelijk, indien hij, gesteld dat hij het gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend, niet voor de schade aansprakelijk zou zijn geweest krachtens 6:162 BW. De tenzij-regel is identiek aan artikel 6:173 BW. Als voorbeelden waarin de bezitter ook bij bekendheid met het gevaar niet aansprakelijk is voor de schade noemt de toelichting het geval dat de bezitter alle nodige maatregelen heeft genomen om de gevaarlijke toestand te beëindigen maar het gevaar zich niettemin verwezenlijkt en het geval dat in de gegeven omstandigheden die maatregelen nog niet te vergen waren of onder een publiekrechtelijk verbod vielen.

     
Zoek :