3.8 De tenzij-formule

 

De kwalitatieve aansprakelijkheid voor roerende gebrekkige zaken is niet onbegrensd. Door opneming van de tenzij-formule heeft de wetgever (in de eerste plaats) tot uitdrukking willen brengen, dat de kwalitatieve aansprakelijkheid geen verdere gevolgen heeft dan een aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad zou hebben. Zo kan de schadevergoeding verschuldigd krachtens artikel 6:173 BW niet hoger zijn dan die krachtens artikel 6:162 BW.

     
Zoek :