4.2.1. De echtgenoot en minderjarige kinderen

 

Artikel 6:108 BW geeft de overblijvende echtgenoot, de geregistreerde partner en de kinderen een recht op schadevergoeding, onafhankelijk van de vraag of zij reeds tijdens het leven van het slachtoffer werden onderhouden (geen voorwaarde). Voor de bepaling van de omvang van de schadevergoeding is wél relevant of er bij leven een financiële band bestond. De echtgenoot/geregistreerd partner en de kinderen hebben een recht op schadevergoeding tot ten minste het bedrag van het aan hen krachtens de wet verschuldigde levensonderhoud. De aanspraken op schadevergoeding van de echtgenoot/geregistreerd partner eindigen zodra hij/zij hertrouwt of zich (opnieuw) als partner laat registreren.
 

     
Zoek :