2.1 Een fout

 

Een fout is evenals bij artikel 6:170 BW, een toerekenbare onrechtmatige daad. Voor de toepassing van artikel 6:171 BW is evenwel niet noodzakelijk dat het een aan de niet-ondergeschikte zelf toe te rekenen onrechtmatige daad betreft. Ook als de niet-ondergeschikte jegens de benadeelde aansprakelijk is vanwege een fout van zijn ondergeschikten of niet-ondergeschikten kan een beroep op artikel 6:171 BW worden gedaan.
Ook fouten die tegenstrijdig zijn met de opgedragen taak kunnen onder de reikwijdte van het artikel vallen.
Wanneer de wet voorziet in een limitering van de aansprakelijkheid van de niet-ondergeschikte voor hier omschreven fout, reikt de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op grond van artikel 6:171 BW niet verder dan de (gelimiteerde) aansprakelijkheid van de niet-ondergeschikte . De fouteis sluit toepassing van artikel 6:171 BW uit in het geval de aansprakelijkheid van de niet-ondergeschikte is gebaseerd op een van de risicoaansprakelijkheden voor zaken of dieren (artikel 6:173, 174 en 179 BW). Zie voor die gevallen artikel 6:181 BW.
 

     
Zoek :