§ 7. Eigen schuld

 

Het vraagstuk van de eigen schuld kan als een vervolg op het vraagstuk van de eigen causaliteit opgevat worden. Op grond van artikel 7:658 BW wordt eigen schuld alleen aan een werknemer toegerekend als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

     
Zoek :