4.3.1. Gederfd levensonderhoud

 

De schade die is ontstaan doordat de overledene geheel of gedeeltelijk zorgde voor het levensonderhoud van de nabestaande komt voor vergoeding in aanmerking.
Het begrip “verstrekken van levensonderhoud” dient ruim te worden opgevat . Onder levensonderhoud kan worden verstaan het verlenen van geldelijke steun, de verlening van diensten of verstrekking in natura, zoals de opvoeding en verzorging van kinderen of het verzorgen van de gemeenschappelijke huishouding, en het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in en om het huis.
 

     
Zoek :