4.2.3. Gezinsleden

 

Voor deze categorie van nabestaanden, die met de overledene in gezinsverband samenwoonden, worden de zwaarste voorwaarden gesteld aan de financiële band met de overledene.
Er zijn vier vereisten waaraan moet zijn voldaan om een gezinslid tot de kring der gerechtigden te rekenen. De wet noemt allereerst twee vereisten waaraan moet zijn voldaan voordat de gebeurtenis plaatsvond waarop de aansprakelijkheid berust:

1. de betrokkene woonde met de overledene in gezinsverband samen;
2. de overledene voorzag geheel of gedeeltelijk in het levensonderhoud van betrokkene;
en vervolgens moet na het overlijden aannemelijk zijn dat:
3. de samenwoning en het verstrekken van onderhoud zonder dat overlijden zouden zijn voortgezet;
4. de persoon zelf redelijkerwijze niet in zijn levensonderhoud kan voorzien.
Uit de tekst van de wet moet worden afgeleid dat voor rechthebbende gezinsleden zwaardere eisen gelden dan voor rechthebbende die onder ander categorieën vallen .
 

     
Zoek :