Deskundigen 

 

Voor slachtoffers met letselschade die behoefte hebben aan meer informatie wordt hieronder een opsomming gegeven van websites van deskundige instellingen.

 

www.rivm.nl: Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 

www.ivw.nl: De Inspectie Verkeer en Waterstaat houdt toezicht op de naleving van wetten en regels die betrekking hebben op vervoer, vervoersveiligheid en waterbeheer.

 

www.igz.nl: De Inspectie voor de Gezondheidszorg bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten

 

www.arbeidsinspectie.nl: De Arbeidsinspectie ziet toe op naleving van de wetten op het terrein van arbeidsbescherming en onderzoekt daartoe bedrijfsongevallen.

 

www.beroepsziekten.nl: Kennisinstituut met als missie het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen.

 

www.bedrijfsongevallen.nl: Kenniscentrum dat slachtoffers van bedrijfsongevallen en andere arbeidsgerelateerde letsels of ziekten informatie geven over hun rechten.

 

www.nrl.nl: Het Nederlands Rekencentrum Letselschade (NRL) verzorgt berekeningen van de inkomensschade van slachtoffers met letselschade.

 

www.arbeidsletseladvocaten.nl: Advocatenkantoor dat zich als enige in Nederland uitsluitend heeft gespecialiseerd in claims die voortkomen uit werk- en werkomgeving gerelateerd letsel.
 

     
Zoek :