5.2. Lichamelijk letsel

 

De meeste smartengeldvorderingen worden ingesteld door de benadeelde aan wie lichamelijk letsel is toegebracht. Onder lichamelijk letsel wordt niet alleen begrepen verwonding in de zin van beschadiging van weefsel door een oorzaak van buitenaf, maar ook de lichamelijke gevolgen van besmetting en ziekte of “lichamelijke achteruitgang” als gevolg van niet tijdig of niet juist medisch ingrijpen.
 

     
Zoek :