§ 3. Materiële Schade

 

Kleding:
Met betrekking tot kleding valt onder andere aan de volgende aspecten te denken:

 • kleding ten tijde van het ongeval (bepaald percentage afhankelijk van de ouderdom);
 • speciaal aangeschafte kleding (bijvoorbeeld een speciale broek, 100% vergoeding);
 • nieuwe kleding in verband met ziekenhuisopname (nachthemd, toiletartikelen etc, 50% vergoeding)

 

Beschadigde vervoermiddelen:
De schade wordt vaak vastgesteld door experts.


Beschadigde zaken:
Zaken die men te tijde van het ongeval bij zich had. Men dient in dat geval de dagwaarde te schatten.

 

Kosten in verband met het verblijf thuis:

 • verhoogd aantal bezoekers nadat iemand net thuis is. Hoe lang dit als schadepost kan fungeren, hangt af van de aard van het letsel en de specifieke omstandigheden van het geval;
 • de kosten van extra verwarming;
 • verhoogd telefoongebruik (vergelijking rekeningen voor en het na het ongeluk);

 

Sociale voorzieningen:

 • thuiszorg;
 • psychische hulp;
 • vervoersvoorzieningen;
 • rolstoelen en andere hulpmiddelen (meestal worden de hulpmiddelen in bruikleen verstrekt);
 • woonvoorzieningen.

 

     
Zoek :