6.2 De moeilijkheid van het multicausale karakter

 

In veel gevallen ligt er aan het ontstaan van gezondheidsschade namelijk niet één oorzaak ten grondslag, maar een complex van oorzaken, die deels werkgerelateerd zijn, deels voortvloeien uit de privé-sfeer van de betrokken werknemer en deels te maken hebben met haar/ zijn persoonlijkheidsstructuur (predispositie).
De gezondheid van een persoon kan door verschillende oorzaken worden aangetast, waaronder oorzaken die aan de zijde van de persoon zelf zijn gelegen. Laatstgenoemde oorzaken zou men aan kunnen duiden als “de eigen causaliteit van de benadeelde” . Hieronder kunnen bepaalde onveilige gedragingen of leefgewoonten –zoals het roken van sigaretten- vallen.
 

 

     
Zoek :