1.5 Rechtspersoon

 

Rechtspersonen kunnen optreden d.m.v. hun organen (bijv. een directeur). Handelingen van diegene die optreden als orgaan van een rechtspersoon worden gezien als een handeling van die rechtspersoon. Een rechtspersoon, waaronder de overheid, en ook een vof, zal hierdoor doorgaans niet zozeer als werkgever, maar rechtstreeks zelf op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk zijn zodra gezegd kan worden dat de fout is begaan door een van de organen van de rechtspersoon.
Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen bestuurder en de rechtspersoon, is de bestuurder een werknemer en werknemers zijn ondergeschikten. Is dit niet het geval dan staat ondergeschiktheid niet vast. In het arrest Shell/Van Dooren besliste de Hoge Raad dat een bestuurder van een BV een ondergeschikte is. Indien de bestuurder niet als ondergeschikte is te beschouwen in de zin van artikel 6:170 BW, omdat er tussen vennootschap en bestuurder geen arbeidsovereenkomst bestaat, zal de vennootschap op grond van artikel 6:171 BW, aansprakelijk zijn voor schade aan een derde toegebracht door fouten van de bestuurder.
 

     
Zoek :