6.9 Reflexwerking

 

Dit betekent dat wanneer de kwalitatief aansprakelijke persoon zelf schade lijdt, de omstandigheid dat de wet hem met een kwalitatieve aansprakelijkheid belast, hem als een omstandigheid in de zin van artikel 6:101 BW wordt toegerekend. Dit betekent dat hij zijn schade niet geheel vergoed krijgt .

     
Zoek :