6.8 Regres

 

De bezitter heeft regres op derden die het dier hebben laten ontsnappen, opgehitst of doen schrikken en die dus onzorgvuldig handelen jegens de bezitter van het dier. Bijvoorbeeld indien een dier tijdelijk is uitgeleend aan een ruiter en het dier aan de inlener schade toebrengt, kan artikel 6:101 BW toepasselijk zijn, bijvoorbeeld als de benadeelde of diens ondergeschikte het dier ondeskundig heeft behandeld en/of geen voorzorgsmaatregelen heeft getroffen.

     
Zoek :