8.4. Rente op rente (lid 2)

 

Rente op rente is van rechtswege verschuldigd, zij het met een beperking terwille van de eenvoud: alleen over achterstallige rente die over een vol jaar verschuldigd is, wordt opnieuw rente in rekening gebracht. Uitzonderingen: contractsvrijheid en misbruik.
 

     
Zoek :