3.2 Roerende zaak

 

De werking van artikel 6:173 BW is beperkt tot roerende zaken, met uitzondering van dieren, motorrijtuigen en luchtvaartuigen. Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn (artikel 3:3 lid 2 BW). Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken (artikel 3:3 lid 1 BW). Is de zaak onroerend, dan komt artikel 6:174 BW voor toepassing in aanmerking, indien de onroerende zaak als een “opstal” in de zin van artikel 6:174 BW kan worden gekwalificeerd. Maar hierover later meer.
Bomen vallen, ook nadat zij uit de grond zijn losgeraakt, niet onder artikel 6:173 BW. Bloedplasma, infuusvloeistof en dergelijke worden wel door artikel 6:173 BW beroerd.
 

     
Zoek :