5.6 Schade aan personen of zaken

 

Artikel 6:175 BW ziet op verwezenlijking van schade aan personen of zaken, zoals letselschade en schade die het gevolg is van beschadiging van een zaak. Daarin ligt besloten dat zuivere vermogensschade niet onder de reikwijdte van de bepaling valt.
Daarnaast komt de vervolgschade van zaakschade en letselschade voor vergoeding in aanmerking. Hier moet gedacht worden aan bedrijfsschade en inkomensschade.
Op grond van artikel 6:184 BW kunnen de kosten van bepaalde preventieve maatregelen worden vergoed.
 

     
Zoek :