6.3 Schade

 

In artikel 6:179 BW wordt er geen onderscheid gemaakt naar de schade die is veroorzaakt. Ook de kosten van preventieve maatregelen in verband met dreigende letsel- en zaakschade komen voor vergoeding in aanmerking op grond van artikel 6:184 BW.

     
Zoek :