1.3 Schadebeperking

 

Waneer een benadeelde zonder goede reden nalaat zijn schade te beperken leidt dat ertoe dat hij een deel van zijn schade zelf zal moeten dragen. Toegespitst op het arbeidsvermogen betekent dit dat de benadeelde, wanneer dit redelijk is in zijn concrete en persoonlijke situatie, ander passend werk dan wel omscholing moet aanvaarden . Het dient hier dan te gaan om voor de betrokkene, gelet op diens opleiding, affiniteiten, capaciteiten etc., passend werk.
Het onderwerpen aan medische keuringen te verbetering van de arbeidsongeschiktheid zal, als daar redelijke bezwaren tegen bestaan, zelden van de benadeelde kunnen worden gevergd.
 

     
Zoek :