4.3. Schadesoort

 

Artikel 6:108 BW kent ook beperkingen naar de soorten schade die voor vergoeding in aanmerking komen. Schadevergoeding bij overlijden is, naar de letter van de wet, beperkt tot schade die ontstaan is doordat de overledene geheel of gedeeltelijk zorgde voor het levensonderhoud (1) van de rechthebbende. Daarnaast komen naar huidig recht ook de kosten van lijkbezorging voor vergoeding in aanmerking (2). De wet kent geen recht op vergoeding van smartengeld (3) voor nabestaanden, maar dit is niet onomstreden.
 

     
Zoek :