§ 4. Schadevergoeding bij overlijden

 

Het huidige recht kent een algemene regeling van overlijdensschade, neergelegd in artikel 6:108 BW. Dit artikel regelt aan wie een schadevergoedingsaanspraak toekomt, voor welke schadeposten die aanspraak geldt, en tot welke omvang.
De regeling ziet op schadevergoeding bij overlijden, ongeacht de bron van verbintenis tot schadevergoeding. Artikel 6:108 BW biedt dus geen grondslag voor aansprakelijkheid, maar houdt een regeling in ten aanzien van de inhoud en de omvang van de schadevergoeding.
 

     
Zoek :