3.7. Stelplicht/bewijslast

 

De voormelde vereisten, met name het feit dat de schade is veroorzaakt door een gebrek van de zaak, zullen in beginsel door de benadeelde moeten worden gesteld en bewezen. Soms zal dit moeilijk of zelfs onmogelijk zijn, bijv. indien de zaak geheel teniet is gegaan. De rechter kan de eiser te hulp schieten door het vermoeden dat de schade door een inwendig gebrek is veroorzaakt, welk vermoeden wijkt voor tegenbewijs, te leveren door de bezitter van de zaak.

     
Zoek :