5.3 Stof

 

Het begrip stof wordt ruim uitgelegd. Hieronder worden begrepen gassen, vloeistoffen, vaste stoffen, ongeacht hun samenstelling, vorm of verpakking, en onverschillig of het gaat om grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten of eindproducten. Ook micro-organismen kunnen eronder vallen. Straling en elektriciteit zijn geen stoffen. Dit zijn respectievelijk een eigenschap en een bron van een stof.
Het is niet nodig dat een stof voor menselijke beheersing vatbaar is, daarom vallen bijvoorbeeld ontsnapte dampen ook onder het begrip ‘stof’ uit artikel 6:175 BW. De omschrijving van een stof is zodanig dat in veel gevallen een stof tevens een zaak is. bijvoorbeeld de koelvloeistof van een ijskast, of de asbestplaten die in een gebouw zijn verwerkt.
 

     
Zoek :