7.4.3. Uitkeringen uit sociale verzekering

 

Veel van de schade door overlijden en letsel wordt opgevangen door uitkeringen uit sociale verzekeringen. Hiermee wordt rekening gehouden bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding.
In de desbetreffende sociale verzekeringsregeling wordt doorgaans bepaald dat bij de vaststelling van de aansprakelijkheid naar burgerlijk recht de aanspraken krachtens die regeling in aanmerking dienen te worden genomen, ongeacht of regres op de aansprakelijke persoon wordt toegestaan (zie bijvoorbeeld art. 52 ZW en 83a ZfW).
 

     
Zoek :