7.4. Uitkeringen 

 

Bij de opkomende voordelen moet onderscheid gemaakt worden tussen voordelen uit hoofde van een schadeverzekering, een sommenverzekering en een uitkering op grond van een sociale verzekeringswet of op grond van vrijgevigheid. Hieronder volgt een korte bespreking van bovengenoemde voordelen.
 

     
Zoek :