§ 2. Uitoefening van de werkzaamheden

 

Het vereiste dat de schade moet zijn geleden in de uitoefening van de werkzaamheden valt in 3 criteria uiteen: 1) het werkplekvereiste, 2) het werkzaamhedenvereiste, 3) het werktijdvereiste.

  • het begrip werkplek wordt ruim uitgelegd, zie arrest Power/Ardross (de zorgplicht van de werkgever strekt zich in beginsel uit tot het gehele bouwterrein, ook al worden daar door derden werkzaamheden verricht. Deze andere aannemers worden aangemerkt als hulppersonen van de werkgever. Het gaat hier dan om aansprakelijkheid voor de fout van een ander. Het gaat dan om de vraag of deze hulppersonen de zorg voor de veiligheid van de op het bouwterrein werkzame werknemers in acht hebben genomen. Werknemers van hulppersonen kunnen zelf niet als hulppersoon worden aangemerkt. Uit het arrest Dusarduyn/Du Puy blijkt dat andere bedrijven die werkzaam zijn op een bouwterrein alleen als hulppersoon kunnen worden aangemerkt indien de werkgever wist of behoorde te weten dat zij daar werkzaam zouden zijn.
  • het begrip werkzaamheden wordt ook ruim uitgelegd: zie arrest Uitert/Jalas (ook al voert een werknemer werkzaamheden uit waartoe hij geen opdracht heeft gekregen, er blijft sprake van schade geleden in de uitoefening van de werkzaamheden.
  • Wat betreft het werktijdvereiste kan worden gekeken naar het arrest Costa/Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. . Daar ging een werknemer in zijn pauze een rondje fietsen over het bedrijfsterrein. Tijdens deze tocht botste de werknemer tegen een vorkheftruck en is een deel van de lading van de vorkheftruck op de voet van de werknemer terecht gekomen. De Kantonrechter kwam tot de conclusie dat artikel 7:658 BW niet van toepassing was, omdat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de lunchpauze, op een gedeelte van het bedrijfsterrein waar de werknemer niet werkzaam was en ter uitvoering van zijn werkzaamheden ook niet hoefde te zijn.
     
Zoek :