§ 1. Verlies van arbeidsvermogen

 

Één van de belangrijkste gevolgen van lichamelijk en geestelijk letsel is veelal een tijdelijk dan wel een blijvend verlies aan arbeidsvermogen. Dat houdt in een verminderd of verloren vermogen:

  • om betaalde arbeid te verrichten en daaruit inkomen te verwerven (verlies van verdienvermogen);
  • en/of om onbetaalde arbeid (zoals huishoudelijke hulp e.d.) te verrichten en zich daarmee kosten van derden te besparen (verlies van zelfwerkzaamheid).

Het verlies aan arbeidsvermogen wordt ook wel aangeduid als arbeidsongeschiktheid. Dit is niet hetzelfde als invaliditeit.
Er kan een verschil zijn tussen het percentage invaliditeit en het percentage arbeidsongeschiktheid. Het verlies van bijvoorbeeld een vinger levert in alle gevallen hetzelfde percentage invaliditeit op, maar zal bijvoorbeeld bij een beroepsmuzikant tot een hoger percentage arbeidsongeschiktheid leiden dan bij een benadeelde met een kantoorbaan.
Invaliditeit kan dus tot arbeidsvermogenschade leiden, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.
 

     
Zoek :