3.6. Verwezenlijking van schade aan personen en zaken

 

Tenslotte moet het gebrek schade hebben veroorzaakt aan personen of zaken. Er moet dus sprake zijn van letsel- of zaakschade. Vermogensschade komt voor vergoeding in aanmerking indien deze hiermee in voldoende verband staat (artikel 6:98 BW). Ook de kosten van preventieve maatregelen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen op grond van artikel 6:184 BW.

     
Zoek :