2.1 Werkgerelateerde activiteiten

 

Arbeid wordt niet alleen binnen een bedrijfsruimte en van negen tot vijf verricht. Daar komt bij dat ook binnen of rondom een bedrijfsruimte en binnen de werktijd niet steeds wordt gewerkt, maar wel risico’s worden gelopen die verband houden met het werk en de werkomgeving. Hierna zal een aantal gevallen worden besproken waarin de toepasselijkheid van artikel 7:658 BW in het geding is, namelijk: in de privé-situatie, in het verkeer, bij bedrijfuitjes of ander verband met de werkzaamheden.

     
Zoek :