7.5 Wetgever en Hoge raad

Uit het oogpunt van de werknemer zijn wetgever en Hoge Raad vooralsnog het erover eens dat alleen opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer de aansprakelijkheid van de werkgever doet vervallen. En zolang de Hoge Raad zich nog niet heeft uitgelaten over schuldverdeling bij beroepsziekten, dient met het toepassen van de proportionaliteitsleer uiterst terughoudend te worden omgegaan.

     
Zoek :