7.5. Wrongful birth 

 

De uitbreiding van het gezin met een gezond kind levert niet een (immaterieel) voordeel op dat steeds opweegt tegen te lijden vermogensschade in de vorm van kosten van verzorging en opvoeding van het kind. Wél denkbaar is een zodanig immaterieel voordeel te verrekenen met eventueel immateriële schade .
 

     
Zoek :