1.6 Zelfstandigen

 

Zelfstandigen verdienen hun inkomen buiten particulier of overheidsdienstverband. Zij zijn hun eigen baas. Bij deze categorie van personen ligt een directe relatie tussen verlies van arbeidsvermogen en inkomen voor de hand. Het komt echter ook wel eens voor dat een zelfstandige door het aanpassen van zijn werkwijze en het leveren van extra inspanningen, zijn inkomen op peil houdt of zelfs verhoogt .
Voor de begroting van de toekomstverwachtingen zal worden gekeken naar de resultaten van het beroep of bedrijf voor het ongeval (boekhouding, accountantsrapporten en belastinggegevens) en naar de bedrijfstak in het algemeen en vergelijkbare beroepsbeoefenaren.
Zelfstandigen hebben vaak voorzieningen getroffen voor het geval dat zij arbeidsongeschikt raken. En zij hebben na een jaar arbeidsongeschiktheid recht op WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen). Bij de begroting van de schade wordt rekening gehouden met de uitkeringen op grond van deze wet. Deze uitkeringen verminderen dus de schade. 

 

Verder kunnen zelfstandigen nog enkele andere kosten claimen:

  • loonkosten van een vervanger;
  • de netto winstderving, mist niet hoger dan de evt. kosten van een vervanger (het bedrijf staat dan op een laag pitje);
  • omzetschade: dit kan alleen worden gevorderd als het slachtoffer alles heeft gedaan om het gemis van zijn arbeidskracht op te vangen en er desondanks toch sprake is van een daling van de omzet;

 

Daarnaast bestaan er nog particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Aov) en een ongevallenverzekering.
 

 

     
Zoek :