1.2 Zwart inkomen

 

Ook het zwart inkomen kan een rol spelen bij de vergoeding van arbeidsvermogensschade.
Hierbij spelen twee vragen een rol:

  1. de vraag of het gemis van zwarte inkomsten voor vergoeding in aanmerking komt;
  2. de vraag op welke wijze de in dit verband ontstane schade berekend dient te worden.

Bij vraag 1 gaat het er om of het een verboden beroep (drugshandel) is of dat het gaat om geoorloofde inkomsten die ten onrechte voor de belastingdienst werden verzwegen. In het eerste geval zal geen vergoeding kunnen worden gevorderd en in tweede geval- bewijsmogelijkheden daargelaten- in beginsel wel.
Ten aanzien van de tweede vraag geldt als hoofdregel dat er geschat zal moeten worden welk netto inkomen de benadeelde zou hebben genoten of zou hebben kunnen genieten indien terzake van de beloning premies zouden worden ingehouden.
 

     
Zoek :